top of page
EFS_POZIOM_kolor.jpg
„Szkolenie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na instruktora pilota samolotowego zgodnie z Part-FCL”

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Szkolenie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na instruktora pilota samolotowego zgodnie z Part-FCL” realizowany w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt zakłada wsparcie docelowo 22 osób dorosłych z obszaru województwa śląskiego (które pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zainteresowanych nabyciem kwalifikacji i umiejętności w obszarze Edukacji spełniających następujące warunki udziału w projekcie:

a. Kandydat posiada licencję pilota samolotowego turystycznego PPL(A).

b. Kandydat posiada ważne badania lotniczo-lekarskie klasy 1 lub 2.

c. Kandydat ma ukończone 21 lat.

d. Nalot ogólny na samolotach klasy SEP(L) to minimum 50 godzin.

e. Ważne uprawnienie samolotowe SEP(L).

Rekrutacja trwa ! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i złożeniem stosownych dokumentów w oryginale osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Uwaga. W dniu 8.03.2019 zmianie uległ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Tym samym Regulamin z dnia 01.03.2019 stał się nieaktualny. 

W związku z powyższym zmianie uległ również załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie. 

Zakończył się nabór do drugiej grupy !  Informacja o terminie egzaminu została wysłana mailowo

do osób, których wnioski zostały przyjęte w drugiej turze .

Obecnie przyjmujemy wnioski do trzeciej tury . Zapraszamy do udziału w projekcie !   

15.07.2019.

Konkurs ofert na szkolenie instruktora w projekcie. 

Wymagania:

- ważne badania lotniczo-lekarskie,

- ważne uprawnienie SEP(L),

- ważne przynajmniej od 2 lat uprawnienie FI.FI(A),

- przynajmniej 1500 godzin w szkoleniu samolotowym,

- przynajmniej 40 godzin w szkoleniu lub egzaminowaniu instruktorów samolotowych,

- dyspozycyjność, także w soboty i w niedziele,

- szkolenie odbywa się w Kamieniu Śląskim.

Ofertę można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: p.piekarski@helenair.pl.

Konkurs ofert kończy się 31.07.2019.

01.08.2019.

Konkurs ofert na szkolenie instruktora w projekcie. 

Wymagania:

- ważne badania lotniczo-lekarskie,

- ważne uprawnienie SEP(L),

- ważne przynajmniej od 2 lat uprawnienie FI.FI(A),

- przynajmniej 1500 godzin w szkoleniu samolotowym,

- przynajmniej 200 godzin w szkoleniu lub egzaminowaniu instruktorów samolotowych,

- dyspozycyjność od poniedziałku do piątku,

- szkolenie odbywa się w Kamieniu Śląskim.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres biura.

Konkurs ofert kończy się w dniu 31.08.2019.

31.03.2020

Zakończyliśmy rekrutację do projektu "Szkolenie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na instruktora pilota samolotowego zgodnie z Part-FCL". Lista osób zakwalifikowanych znajduje się poniżej .

02.11.2020

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, realizacja projektu została przedłużona do 31.05.2021.

Plakat FI strona www.jpg

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

 


 

 


 

Załącznik 2 - Oświadczenie uczestnika projektu (Uwaga . Prosimy nie wypełniać załącznika tylko podpisać ).

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie

Załącznik 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

Załącznik 5 - zaświadczenie “01.FCL.PPL(A) - Licencja Pilota Turystycznego Samolotowego” ( elementy lotu ,które będą sprawdzane podczas rekrutacji ).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - od 25.01.2020 - NIEAKTUALNY.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - od 08.03.2019 - NIEAKTUALNY.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - NIEAKTUALNY.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Aktualizacja 19.10.2020r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - od 01.03.2021 - AKTUALNY.

bottom of page