top of page

Zostań pilotem

SZKOLENIE SAMOLOTOWE DO LICENCJI:

PILOT SAMOLOTOWY TURYSTYCZNY PPL(A)
PART_1473674152786.jpeg

Celem Kursu jest przygotowanie szkolonego ucznia pilota do pełnienia roli dowódcy statku powietrznego lub funkcji drugiego pilota w lotach z widocznością, na samolotach jednosilnikowych tłokowych lądowych.

 

Wymagania

- Dla wydania licencji należy mieć ukończone 17 rok życia,

   jednak samo    szkolenie można rozpocząć w wieku 16 lat

- Znajomość języka polskiego lub angielskiego co najmniej poziom    4 ICAO

- Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2 lub klasy 1

- Minimum 45 godzin lotu zgodnie z programem szkolenia

- Zaliczony państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny na             licencję

PILOT SAMOLOTOWY REKREACYJNY LAPL(A)

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne szkolonego ucznia pilota do pełnienia funkcji pilota dowódcy

na samolotach lekkich LAPL(A) w zakresie klasy samolotów jednosilnikowych, tłokowych, lądowych lub motoszybowców turystycznych o maksymalnej masie startowej 2 000 kg, przewożących maksymalnie 3 pasażerów.

 

Wymagania

- Dla wydania licencji należy mieć ukończone 17 rok życia, jednak       samo szkolenie można rozpocząć w wieku 16 lat

- Znajomość języka polskiego lub angielskiego co najmniej poziom      4 ICAO

- Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2 lub klasy 1

- Minimum 30 godzin lotu zgodnie z programem szkolenia

- Zaliczony państwowy egzamin teoretyczny i praktyczny na licencję

UPRAWNIENIA DODATKOWE:
LOTY NOCNE - VFR NOC

Celem szkolenia jest przekazanie szkolonym studentom, wiedzy oraz umiejętności sprawnego i bezpiecznego wykonywania lotów z widocznością w nocy.

 

Wymagania przed rozpoczęciem szkolenia

- Ważna licencja pilota PPL(A), LAPL(A) 

- orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED co najmniej II klasy        zgodnie z wymogami FCL.

- Posiadanie kwalifikacji do lotów w dzień na wariancie samolotu, na którym ma się odbyć szkolenie w nocy,

- Ukończone podstawowe szkolenie w locie według wskazań przyrządów wymagane do wydania licencji PPL.

INSTRUKTOR SAMOLOTOWY FI(A)

Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności wykonywania czynności lotniczych na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania uprawnień instruktora samolotowego FI(A), a także przedłużenie lub wznowienie uprawnień instruktorskich.

 

Wymagania przed rozpoczęciem szkolenia
  • Osoba ubiegająca się o uprawnienie instruktora musi mieć ukończone co najmniej 18 lat,

  • zaliczony kurs teoretyczny na instruktora samolotowego,

  • 10 godzin szkolenia w locie według wskazań przyrządów na samolocie,

  • 20 godzin lotów nawigacyjnych VFR w charakterze pilota dowódcy,

  • posiadać conajmniej licencję PPL(A),

  • wykonany lot nawigacyjny VFR w charakterze pilota dowódcy na odległość co najmniej 540 km (300 mil morskich), w trakcie którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 różnych lotniskach,

  • posiadać co najmniej 15 godzin czasu lotu w charakterze pilota klasy lub typu statku powietrznego, na którym ma być prowadzone szkolenie w locie.

 

bottom of page