Nasi partnerzy

Ogłoszenie o Partnerstwie                                                           02.02.1017

 

Ogłasza się nabór na partnera do realizacji projektu pn. "Szkolenie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na instruktora pilota samolotowego zgodnie z Part-FCL" w ramach konkursu RPO 11.03.00 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Celem realizacji partnerstwa jest uzyskanie dofinansowania na realizację ww. Projektu oraz jego realizacji

z zapewnieniem zasad równości i niedyskryminacji.

 

Wymagania:

 • Partner powinien uczestniczyć w realizacji projektu na każdym jego etapie.

 • Wymagany obrót Partnera powinien wynosić minimum 750 tys. zł rocznie.

 • Partner powinien wnieść techniczne i finansowe zasoby do realizacji niniejszego projektu.

 • Partner powinien uczestniczyć w procesie zarządzania projektem.

 • Partner powinien posiadać doświadczenie w realizacji procesów zarządzania.

 • Partner powinien uczestniczyć w opracowaniu wniosku o dofinansowanie.

 • Lider jest otwarty na podział zadań w Projekcie.

 

Nabór będzie prowadzony w dniach od 05.02.2017 do dnia 10.03.2017 włącznie. Propozycji oczekuje się na piśmie, które należy kierować na adres: HelenAir Przemysław Piekarski, ul. Mglista 1B/4, 44-207 Rybnik.

Planowany termin realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Lotnisko Bazowe

Kamień Śląski EPKN

ul. Lotnicza 5-7

47-325 Kamień Śląski

Konto bankowe:

Idea Bank: 02 1950 0001 2006 0610 9536 0002

© 2014 by HelenAir

Proudly created with Wix.com

Dostępność 7 dni w tygodniu
Kontakt 

+48 882 523 090 

p.piekarski@helenair.pl

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Google Clean
 • YouTube Clean
Zgłoś się do Nas !
Zaznacz zgodę