top of page

Nasi partnerzy

Ogłoszenie o Partnerstwie                                                           02.02.1017

 

Ogłasza się nabór na partnera do realizacji projektu pn. "Szkolenie teoretyczne i praktyczne do egzaminu na instruktora pilota samolotowego zgodnie z Part-FCL" w ramach konkursu RPO 11.03.00 organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Celem realizacji partnerstwa jest uzyskanie dofinansowania na realizację ww. Projektu oraz jego realizacji

z zapewnieniem zasad równości i niedyskryminacji.

 

Wymagania:

  • Partner powinien uczestniczyć w realizacji projektu na każdym jego etapie.

  • Wymagany obrót Partnera powinien wynosić minimum 750 tys. zł rocznie.

  • Partner powinien wnieść techniczne i finansowe zasoby do realizacji niniejszego projektu.

  • Partner powinien uczestniczyć w procesie zarządzania projektem.

  • Partner powinien posiadać doświadczenie w realizacji procesów zarządzania.

  • Partner powinien uczestniczyć w opracowaniu wniosku o dofinansowanie.

  • Lider jest otwarty na podział zadań w Projekcie.

 

Nabór będzie prowadzony w dniach od 05.02.2017 do dnia 10.03.2017 włącznie. Propozycji oczekuje się na piśmie, które należy kierować na adres: HelenAir Przemysław Piekarski, ul. Mglista 1B/4, 44-207 Rybnik.

Planowany termin realizacji projektu: od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

bottom of page