Oferta

OFERTA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 
PPL(A) - Szkolenia teoretyczne i praktyczne do Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego.
Szkolenie obejmuje :
- Część teoretyczną -100 godzin kursu z 9 przedmiotów
-Część praktyczną -minimum 45 godzin lotów samolotami
LAPL(A) - Szkolenia teoretyczne i praktyczne do Licencji Pilota Samolotowego Rekreacyjnego.
Szkolenie obejmuje :
- Część teoretyczną -100 godzin kursu z 9 przedmiotów
-Część praktyczną -minimum 30 godzin lotów samolotami
 
Loty zapoznawcze.
 
Oferta dla pilotów
 
SEP(L) - Weryfikacja praktyczna i teoretyczna dla wygasłego uprawnienia SEP(L) oraz przeprowadzenie lotów wznawiających zgodnie z wymogami przepisów PART FCL.
 
VFR NOC - Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia w lotach nocnych.
Szkolenie obejmuje :
- Szkolenie teoretyczne -5 godzin kursu 
- Szkolenie praktyczne - według wskazań przyrządów 1,5 godziny
- Szkolenie praktyczne - minimum 5 godzin w lotach nocnych
 
FI(A) - Szkolenie praktyczne do uprawnień instruktora samolotowego.
Jeśli jesteś osobą bezrobotną, spróbuj uzyskać dofinansowanie z Urzędu Pracy, a my Cię wyszkolimy -  
ponieważ jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.   
Szkolenie obejmuje:
- Część teoretyczną -125 godzin kursu
- Część praktyczną - 30 godzin szkoleniana samolotach
 
 
 
Kontrola wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w dzień i w nocy..
 
 
Loty treningowe w dzień i w nocy.
 
 
Zadzwoń lub pozostaw wiadomość przez formularz na dole strony. Skontaktujemy się z Tobą.